“దృఢసంకల్పం, ఆత్మవిశ్వాసం,”ఉన్నచోట తప్పక విజయం ఉంటుంది..

తెలుగు సూపర్ న్యూస్, నవంబర్ 20,2023: “దృఢసంకల్పం, తరగనిఆత్మవిశ్వాసం, బలమైనకోరిక “ఉన్నచోట విజయం తప్పక వచ్చి తీరుతుంది. అటువంటి విజయాన్ని చేరుకున్న రోజు ఈరోజు.

అదే పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోడుప్పల్ లో డిజిజ్ఞాన్ అనే కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగించిన రోజు.యువ ఆవిష్కర్త లైన మానస రెడ్డి ,నఫీసా అంజి వీరి నూతన ఆలోచన ద్వారా గ్రామాలలో నిబాలి కలకు కంప్యూటర్ ఉపయోగాల గురించిజ్ఞానాన్ని కల్పించారు.

దాని కోసం చుట్టు పక్కల నగల గ్రామాలలో గల 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు,1 ప్రైవేట్ పాఠశాలను ఎంపిక చేశారు.ఆపాఠశాలలోచదువుకునే570 ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు,250 ప్రైవేటు విద్యార్థులకు ఈఅవకాశం కల్పించారు.

ఈ రోజు వారి శిక్షణను పూర్తిచేసుకొనిన సందర్భముగా నవంబర్ 14న పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోడుప్పల్ లోడిజిజ్ఞాన్ గ్రాడ్యుయేషన్ రోజును ఘనంగా నిర్వహించారు.

దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు, వి హబ్ సి.ఇ.ఒ దీప్తి రావుల గారు, కోర్దినేటర్ తాజ్ గారు, పల్లవి గ్రూప్ఆఫ్స్కూల్స్‌ చైర్మన్‌ కొమురయ్య గారు, పల్లవి గ్రూప్స్‌ ఆఫ్ స్కూల్స్‌ అకాడమిక్ డెరెక్టర్‌ డా.సుధ గారు పాఠశాలడైరెక్టర్శ్శీల్కు మార్గారు,పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ తనూజ గారు హాజరయ్యారు.

కార్యక్రమాన్నిముందుగాదీపప్రజ్వలనంతోప్రారంభించారు.అథితులకు స్వాగతం పలుకుతూ స్వాగత నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఈసందర్భంగా శ్రీ సుశీల్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కొత్త ఆవిష్కరణ చేయటానికి వయసుతో నిమిత్తం లేదని ఆలోచన ప్రధానమని తెలిపారు.

ఈకార్యక్రమానికి వచ్చిన బాలికలందరినీ కొత్త ఆలోచనలు చేసేలా ఉత్సాహ పరిచారు.ఈ కార్యక్రమాన్ని గురించి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈసందర్భంగా ముఖ్యఅతిథులు జయేష్ రంజన్ గారు మాట్లాడుతూ చిన్నారులందరికీ బాలల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రస్తుత సమాజంలో సాంకేతిక విజ్ఞానం,అవగాహన ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. పల్లవి మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థులైన మానస, నఫీసా తలపెట్టిన పనిని కొనియాడారు. ఏ పాఠశాల కూడా ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేపట్టలేదని పల్లవి మోడల్ స్కూల్ ను ప్రశంసించారు.

అంతేకాక ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ఆగకూడదని మరింత ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు సాంకేతిక విషయాలపట్ల అవగాహన కలిగించాలని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులను ఎంపిక చేసి వారిద్వారా కూడా విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడానికి కృషి చేస్తానని తెలియజేశారు.

ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ డిజిజ్ఞాన్ అనేతరగతులలో వారు సైబర్ నేరాలు అరికట్టడం, M.S ఆఫీస్ ఉపయోగాలు మొదలైన వాటి గురించి తాము ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించామని తెలియజేస్తూ, సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

UNNATHI – Unleashing the quality life, Project display at Pallavi Model School in Alwal

Telugu super news, october 7rh,2023:Practicing the Rigor of Green and Reviving the Earth to her Splendid Serenity is our PROGRESS and PROCESS Pallavi model school Alwal, organised an EDUTAINMENT – Project display, a phenomenal mega event on7TH October 2023 on the theme UNNATHI – Unleashing Quality Life It is the culture of Pallavi Model school-Alwal to host an extraordinary extravaganza event before the term -2 break and every opportunity is a learning for the pupils, such as an experience so rich in the conduct of the event.


Since experiential learning is inculcated in NEP 2020, the students gained familiarity as – An observer – What went well in the event and the areas of improvement were themajor takeawaysof the event creating leaders for future genz.Youngsters Being a part of organizing team learnt and understood handling differentsituations and the challenges faced in the process of organising.scholars learnt purely by gaining hands-onexperience.


The day commencedwith wateringplant which signifies life giving life to nurture and care which is USP of the school and the day unfurled with excitementand exuberance, the buffet of items organised, such as the project display on SDG with loads of learning using technology, art, music, food, costumes, culture, epics, script, every display had a pure touch and information of Sustainable Developmental Goals in order to call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity.

The student speakers gave the facts with pride of being a part of the project promoting the five pillars of SDG – people, prosperity, planet, peace, and partnership. The parent community lent a terrific camaraderie in the arrangement.


Lined up were the counters for some lip-smacking food stalls,Games corner, games and competitions for the parents, Shop till u drop stallsand finally the Talent show.
The post-pandemic thriving crowd in the school premises was cheerful and optimistic, the day
commenced with cultural programs and a message by the Principal Ms Sunir Nagi who enlightened the gathering to work together towards the development of self and the society by following the SDG goals.

The program was flamboyant with depictions of Goddess Durga and the message shared – “Goodness conquers evil by sowing seeds of compassion, love, and understanding.” The event showcased the importance of gender equality, rocking dance performances, drama on the hi-tech farming stood as the highlights for the day, musical renditions, journey of photography, burrakatha and many more in the list to add on.


The student panel extended earnest thanks to the Principal Ms. Sunir Nagi, Vice Principal Ms. Vidya Rao, SR.HM. SusanJohn, JR.HM.Ms. Shirin, coordinators, HOD’S and all the teaching and non-teaching staff for hand holding and for giving the opportunity to explore, experience and to excel.


The day came to pause with the prize distribution to parents who actively took part in the talent shows and games which made the event more memorable and came to a physical end with many ideas in the status quo and create a better tomorrow.